Psicologia

Inici / Psicologia
L'INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA

A l'infància i l'adolescència els trastorns de conducta, d’aprenentatge, dèficit d’atenció amb hiperactivitat (TDAH), les inseguretats, pors, l’angoixa o depressió, requereixen una detecció precoç i una intervenció especialitzada per afavorir-ne un bon pronòstic i minimitzar-ne els efectes adversos. D’aquesta manera,  potenciem el desenvolupament de l’autoestima i seguretat dels infants i adolescents.

Focalitzem el tractament tant en el nen o jove com en el seu entorn familiar, proporcionant pautes específiques d'intervenció conductuals i/o emocionals. La intervenció interdisciplinar coordinada amb l'escola assegura un tractament complert i eficaç que potencia tant els resultats acadèmics com les relacions socials en l'àmbit escolar.


ELS ADULTS

Les exigències de la societat actual, les responsabilitats familiars i laborals, la necessitat d’adaptació ràpida als canvis i les tensions de la vida diària poden provocar conflictes amb l’entorn, malestar psicològic, estrès i insatisfacció personal també en els adults.

Per millorar la seva qualitat de vida, els nostres objectius terapèutics són afavorir el creixement personal, proporcionar estratègies d'afrontament, gestionar correctament pensaments i emocions, davant de processos depressius, d’ansietat, de trastorns de personalitat, o trastorns obsessiu compulsius.

MEDIACIÓ FAMILIAR

En situacions com les crisi de parella, els problemes de comunicació o els conflictes entre pares i fills la mediació familiar afavoreix la resolució de conflictes, la presa de decisions i els acords entre els diferents membres de la família.

Oferim un espai de mediació per a les parelles amb problemes conjugals o en situació de divorci amb l'objectiu d'orientar-los com a pares en aquest procés de reorganització familiar, i el d’afavorir el seu benestar i el dels fills.