Àrea Psicopedagògica

Inici / Àrea Psicopedagògica

Els nostres principals objectius són prevenir, detectar, compensar i reduir les dificultats dels infants i joves en l’àmbit educatiu, així com potenciar les habilitats individuals en el seu procés d’aprenentatge. A Tríada establim una actuació coordinada amb l’escola per definir estratègies comunes d’intervenció.

Oferim reeducacions psicopedagògiques individualitzades, on treballem les necessitats específiques de l’infant per tal d’ajudar-lo en les dificultats pròpies de trastorns com el TDAH, la dislèxia, la discalcúlia i d’altres. Incidim també en la seva actitud, motivació i autonomia per millorar-ne el rendiment escolar i l’autoestima incorporant l’ús de les noves tecnologies en els tractaments.

En els grups d’estratègies i tècniques d’estudi, establim pautes concretes de treball, mitjançant exercicis basats en continguts escolars, per tal que cada alumne dissenyi i incorpori a l’estudi diari els instruments necessaris per a optimitzar els aprenentatges. Proveïm els alumnes dels recursos necessaris per obtenir uns bons hàbits: planificació i gestió del temps, mètodes d’anàlisi, síntesi i tractament de la informació, preparació d’exàmens i presentacions orals i escrites.

Acompanyem els joves en el procés d’elecció del seufutur professional o de l’itinerari d’estudi, i en aquest sentit aportem elements de criteri d’autoconeixement i reflexió, per tal que enfrontin els interessos com a persona amb les seves capacitats i predisposició. Aquest procés el completem aportant informació de les diferents ofertes d’estudi i professions tot plegat amb la intenció de fonamentar la seva decisió de manera conscient i informada.